ПРОИЗХОД НА ТЕКСТА “ШАНГ ШУНГ НЬЕН ГЬЮД”

 

Произход на текста "Шанг Шунг Ньен Гьюд"Това е първият случай в историята, когато Дзогчен учения на Вечния Бон са  били записани под формата на текст …

За да обясни това учение на своя ученик Нангджер Лопо, Тапихрица се ражда в тялото на дете.

Той казва:

“Тези учения ще уплашат хората с ограничен мироглед. Те не могат да бъдат разбрани от  обикновения рационален ум. Скрийте  тези учения в тайно мястото в ума си.”

И завършва обучението си със следните думи: “Ако винаги ме помните, ще се срещнете с мен;  ако ме забравите, никога няма да ме видите.”

Нангджер Лопо и Mo Юнг Друнг започват да записват тези учения, последните учения на Тапихрица, и те стават известни и уважавани в традицията Бон.

Такъв е произходът на текста, “Шанг Шунг Ньен Гьюд”, който е предаден за нас, живеещите в тези времена.

Първо Тапихрица  дава инструкции по“Четирите  Блага”:

1. Възглед: Нека необусловеното и всепроникващао осъзнаване достигне свободното възприятие на неправещия ум; това е един добър път.

2. Медитация: Нека свободното от обусловености и основа преживяване, да стане ясна и на нищо не опираща се медитация; това е един добър път

3. Поведение: Нека възприятието, свободно от дуалистичния избор, непосредствено  действа  с непривързаност и гъвкавост; това е добър път.

4. Плод: Нека ограниченията, каквито са надеждата и страха, да се разтворят в недостижимото самовъзникващо  състояние на себереализация; това е един добър път.

След като излага това учение, Тапихрица за момент остава в мълчание.

Подължава с изложение на  учението за “Четирите пътя на практикуане”:

1. Вие не можете да практикувате природата на явленията; използвайте състоянието на природата на явленията извън практиката.

2. Вие не може да разберете Дхармакая чрез причинно-следствени връзки (логически) на ума; използвайте ума, свободен от причини и вторични причини.

3. Вие не можете да намерите същностно  знание; използвйате това, което не можете да намерите.

4. Вие не можете да се промените, като се опивате; използвайте неизменното състояние.

По-късно, след тиха медитация, Тапихрица излага  “Пет начина, използвани в практиката”:

1. Тъй като естественото състояние е свободно от пристрастия, съществува необусловено проявление; използвайте практика, която е извън условности и пристрастия

2. Тъй като отсъства желание за привързаност към обектите, освобождението се достига без отстраняване на тези обекти; използвайте практика, която е извън обвързаност и необвързаност.

3. Тъй като за ума раждане и смърт не съществуват, той пребивава в неродената природа; използвайте практика, която е извън състоянията на пълнота и опустошение.

4. Тъй като няма думи и изрази, а пребиваване в безмълвното пространство; използвайте практика, която е извън развитието и упадъка.

5. Изначално няма никакво разделение от Естественото Състояние и няма свързване  с външни видимости; използвайте практика, която е извън отделянето и свързването.

 

Тапихрица  казва: “Наблюдавайте се.  Съществува ли във вас това знание или не?”

После той замълчава, потопен в съзерцание, и след известно време отново започва да говори.

Излага учението за “Четирите метода на природата”:

1. Използвайте медитация, свободна от ограниченията на времето;бъдете в природата, която е отвъд времето.

2. Използвайте медитация, без отвличане на вниманието;  бъдете, без да се разсейвате , в природата на пространството на великото блаженство.

3. Използвайте медитация, която е непрекъсната; бъдете самопороденото естествено състояние, което от нищо не се прекъсва.

4. Използвайте състояние, което е отвъд раждането и смъртта, което е същността; бъдете  в неродената единна природа.

 

След това Тапихрица,  потъва  за известно време в мълчаливо съзерцание, след което отново пита: “Погледнете,  има ли го във вас това знание?”

И след миг започва да излага учението за  “Трите реализации”:

1. Постигнали разбирането, че няма независимо съществуване, вие постигате разбирането на единството.

2. Постигнали  разбирането за не-дуалността, вие постигате  вкуса на единство.

3. Постиганали разбирането за отсъствие на посока, вие постигате  безкрайността.

По-късно добавя: 

“Когато постигнете разбиране за тези три, тогава ставате йоги.”

източник

Сподели